Juridisk information

S&O Handelsgesellschaft mbH
Speckstraße 3
33775 Versmold

Tel.: 05423 - 477990
Fax: 05423 - 4779910
E-post: info@so-tech.eu

VD: Fred Seidel, Dariusz Rudziewicz

Amtsgericht Gütersloh
HRB 5098
VAT-no: DE 184 690 988
Skattenummer: 351/5770/1025

Tvistlösning online enligt artikel 14 avsn. 1 ODR-förordningen: EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Bildinformation
En del bilder på den här webbplatsen kommer från Shutterstock

Copyright
Upphovsrätt och registrerade varumärken. Skribenten eftersträvar att respektera upphovsrätten till använda bilder, ljudfiler, filmklipp och texter i alla publikationer, att använda egna bilder, ljudfiler, filmklipp och texter eller bilder, ljudfiler, filmklipp och texter som inte kräver någon licens. För alla varumärken och märken från tredje part som används och nämns på våra webbplatser gäller upphovs- och äganderätten för respektive innehavare. Att endast nämna dessa varumärken innebär inte brott mot dessa rättigheter! Upphovsrätten för objekt som skribenten själv publicerar tillhör skribenten. Det är inte tillåtet att använda eller kopiera bilder, ljudfiler, filmklipp och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer utan skribentens tillstånd.

Garanti och ansvar
Skribenten tar inget ansvar för att den angivna informationen är aktuell, korrekt, fullständig eller håller hög kvalitet. Det går inte att ställa krav på ersättning från skribenten till följd av materiella eller ideella skador som beror på att den tillhandahållna informationen tillämpats eller inte tillämpats eller som orsakats av att felaktig eller ofullständig information har tillämpats, om det inte kan bevisas att skribenten gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Alla erbjudanden är inte bindande. Skribenten förbehåller sig rätten att ändra, lägga till eller ta bort innehåll på sidorna eller hela sidorna och att tillfälligt eller slutgiltigt ta bort dessa, utan att meddela om detta i förväg.

Ansvarsbegränsning
Trots att vi kontrollerar innehållet noggrant kan vi inte ta ansvar för innehållet i externa länkar. Endast ägarna av externa webbplatser ansvarar för innehållet på dessa. S & O Handelsgesellschaft mbh tar avstånd från innehållet och gör inte det till sitt eget på något sätt.

Ansvarsbegränsningens giltighet
Den här ansvarsbegränsningen är en del av webbplatsen som hänvisar till den här sidan. Om delar av eller särskilda formuleringar av texten inte, inte längre eller inte helt motsvarar gällande bestämmelser, påverkar det inte övriga delar av dokumentet med avseende på innehåll och giltighet.