Impressum

S&O Handelsgesellschaft mbH
Speckstraße 3
33775 Versmold, Duitsland

Tel.: 05423 - 477990
Fax: 05423 - 4779910
eMail: info@so-tech.eu

Algemeen directeuren: Fred Seidel, Dariusz Rudziewicz

Amtsgericht Gütersloh
HRB 5098
BTW-nummer: DE 184 690 988
Belastingnummer: 351/5770/1025

Online-geschillenbeslechting volgens artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening: De Europese Commissie biedt een platform voor online-geschillenbeslechting onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, audiodocumenten, video's en teksten in acht te nemen, door hemzelf vervaardigde afbeeldingen, audiodocumenten, video's en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, audiodocumenten, video's en teksten. Alle op deze internetpagina's vermelde en evt. door derden beschermde merken en handelsmerken zijn zonder beperking onderhevig aan de bepalingen van het desbetreffend geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaar in kwestie. Puur op basis van de vermelding alleen kan niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet beschermd zijn door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde object verblijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Een verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiodocumenten, video's en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

Garantie en aansprakelijkheid
De auteur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Schadeclaims jegens de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die veroorzaakt is door het gebruik of niet-gebruik van de te beschikking gestelde informatie resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover er van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbaar opzettelijke of grof nalatige schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder specifieke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken.

Aansprakelijkheidsclausule
Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van pagina's waarnaar wordt doorverwezen, is uitsluitend de beheerder ervan verantwoordelijk. S&O Handelsgesellschaft mbH distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud en eigent zich deze op geen enkele wijze toe.

Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsclausule
Deze aansprakelijkheidsclausule dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina is verwezen. In het geval dat delen van of specifieke formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met het geldende recht, blijven de overige delen van het document in inhoud en geldigheid hierdoor onverlet.